09 oktober 2018

09:00 - 09:30

Ontvangst & registratie

09:30 - 09:40

Welkom en opening door uw dagvoorzitter Kjell Lutz

09:40 - 10:25

Functievrij werken: het einde van ‘fake’ in leren en werken.
Spreker: Jef Staes (bevlogen TEDx spreker, auteur en autoriteit op het gebied van lerende en innovatieve organisaties)

Functies met bijbehorende competenties en taken stompen het talent van je medewerkers af. Functievrij werken leidt tot meer passie en creativiteit bij de werknemers. Maar hoe pak je dit nu aan binnen je organisatie? Waar start je mee als je naar rollen wilt toewerken?

10:25 - 10:45

Persoonlijke ontwikkeling; waarom het zo belangrijk is voor uw medewerkers. 

Spreker: Dickey Pronk (directeur Gingermood)

Het ontdekken van de passie van je medewerkers en hen ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling is belangrijker dan ooit. Want als iemand zich persoonlijk ontwikkelt, ontwikkelt de omgeving en dus de organisatie automatisch mee. Het is een teken van intelligentie als mens én als werkgever als je bezig blijft met deze persoonlijke ontwikkeling. Maar hoe doe je dat als werkgever? En is er nog een taboe wat er te doorbreken valt? 

10:45 - 11:05

Pauze

11:05 - 11:45

De rol van HR in het realiseren van de organisatiedoelstellingen
Spreker: Ber Damen (bedrijfskundige & organisatiepsycholoog)

Het werken met rollen is hip, maar heeft alleen zin als het helpt je organisatiedoelstellingen (beter) te realiseren. Het vraagt immers nogal wat van organisatie én medewerkers. De HR professional dient in het proces van invoering daarom een sturende en coördinerende rol te spelen. Rollen gaan immers niet alleen over het werk van vandaag, maar ook over de organisatie van de toekomst. Hoe ziet het ontwikkel-pad van de organisatie eruit? Wat zijn daarbij de uitdagingen? Wat hebben we dan straks aan arbeidscapaciteit (nog) nodig? Wat betekent dat voor ons menselijk kapitaal en de ontwikkeling daarvan?

11:45 - 11:50

Zaalwissel

12:50 - 13:30

Lunch

14:30 - 14:35

Zaalwissel

14:35 - 15:15

Hoe haal je het beste uit je medewerkers? 
Spreker: Mirjam Baars (onderwijskundige, bedrijfskundige, gespecialiseerd in talentontwikkeling)

Binnen je organisatie zijn uiteenlopende talenten aanwezig bij je medewerkers. Al deze talenten zijn bijzonder waardevol, maar worden lang niet allemaal gemaximeerd ten gunste van de organisatie. Hoe herken je deze talenten en hoe zet je deze in binnen je organisatie voor maximaal effect.

15:15 - 15:45

Pauze

15:45 - 16:30

Het nieuwe belonen
Spreker: Kilian Wawoe (organisatiepsycholoog, auteur, docent & veelgevraagd spreker)

Het oude belonen, met een individuele bonus voor de geleverde prestatie, werkt lang niet zo goed als de meeste managers denken. Wawoe pleit voor ‘Het nieuwe belonen’, met als pijlers variabele winstdeling, het inzetten van HR Analytics, meer aandacht voor feedback en een bonus voor het team. HR moet dit proces naar een nieuw beloningssysteem leiden.

16:30 - 16:45

Pauze

16:45 - 17:45

Resultaten + Award uitreiking
Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling 

17:45 - 18:30

Netwerkborrel